Thalassa-episoden

Thalassa-episoden, under en tid på 1950-talet stod villa Thalassa norrut på Landborgen med en mångfald av rum utan nyttjare. Bildläraren och konstnären Lasse Målare var aktiv som konstbildare och tog initiativet att hyra villan för att använda den för en utställningsverksamhet och en konstskola. Lärarna skulle vara unga konstnärer som var villiga att sköta undervisningen mot fri hyra etc. Bland dem som nappade på förslaget var Jörgen Fogelquist, John Wipp och Björn Malmeström. Därmed startades en kort, men makalöst vital konstkulturell verksamhet i regionen. Den pågick bara 1954–56. Konstutbildningen innehöll fyra kurser. Den korta tiden till trots kom utställningsverksamheten att omfatta 19 utställningar. I samarbete med Svensk-franska konstgalleriet ställde man ut fransk originalkonst, bl.a. grafik av Picasso och Léger, Evert Lundquist visade en separatutställning och man hade en utställning av Carl Kylbergs verk. Under H55 fanns ett visst samarbete med utställningsledningen. Utställningarna gick med förlust, utom den med Konst i Helsingborgshem som t.o.m. gav ett nätt överskott på entréerna. Ganska snart blev emellertid de praktiska problemen för stora och efter en tid med inslag av olust och motsättningar måste verksamheten läggas ned.