Thalassa

Thalassa
Thalassa

Thalassa, villa, uppförd 1902–03 av kammarherre Georges von Dardel, efter ritningar av den danske arkitekten Andreas Clemmensen. Thalassa, som betyder ”mot havet”, övertogs 1934 av grevinnan Irma von Geijer. Åren 1954–56 nyttjades villan som en konstskola. Thalassa köptes av staden 1957 och 1961 inrättades där STF:s vandrarhem samtidigt som tillbyggnader, paviljonger, gjordes. Ytterligare paviljonger uppfördes 1963 efter ritningar av Arton arkitektkontor och en radhuslänga i söder 1994 efter ritningar av Michelsen Arkitekter. Idag, 2020, bedrivs hotell- och konferensverksamhet i villan.