Terrassrestaurangen

Terrassrestaurangen vid Terrasstrapporna.
Terrassrestaurangen vid Terrasstrapporna.

Terrassrestaurangen, uppförd till Industri- och slöjdutställningen 1903. Placeringen var strax söder om Terrasstrappornas krön. Terrassrestaurangen var ett populärt restaurang- och dansetablissemang som nyttjades året runt fram till 1984 då byggnaden brann ner. Den ursprungliga byggnaden var då sedan länge decimerad till omfånget.
Till den populära sommarserveringen utomhus fanns på den norra sidan av Terrasstrapporna en öppen musikpaviljong där förutom konserter, mestadels ledda av musikdirektör Gösta Fogelberg, även gjordes framträdande av olika dåtida populära artister, såsom sångfågeln Rosita Serrano, magikern Hector el Neco, skådespelaren m.m. Edvard Persson, Svend Asmussens och Simon Brehms orkestrar. Se även Nöjesliv förr och nu.