Sylvan & Qvibelius

August Sylvan
August Sylvan
Febril verksamhet i Södra hamnen där de stora kolupplagen fanns under många år
Febril verksamhet i Södra hamnen där de stora kolupplagen fanns under många år
Febril verksamhet i Södra hamnen där de stora kolupplagen fanns under många år

Sylvan & Qvibelius, grundat 1867 av August Sylvan (1841–1909) och Carl August Qvibelius (1842–1912). Båda hade förut varit anställda i Johan David Schencks (1829–1887) diversehandel på Norra Storgatan 8, en fastighet som denne ägde men som senare förvärvades av Sylvan. Varusortimentet hos Sylvan & Qvibelius skulle bestå av livsmedel m.m. över disk, men fick efterhand mera tyngdpunkt på bränsle, kol och koks. Qvibelius lämnade företaget tidigt och bedrev en skola för pojkar och flickor. Här kan inflikas att de båda förblev bästa vänner genom åren. August fortsatte rörelsen ensam till sin död, 1909, varefter firman bolagiserades. Sonen Oscar Sylvan, (1877–1937) fortsatte i ledningen till 1916, då brodern, Fredrik Sylvan (1884–1969) tog vid. En syster, Gerda, gifte sig med Henry Dunker. Konsul Gustaf Åberg blev chef för företaget 1923 och 1935 tillträdde Kjell Friberg som vd. Bolaget delades 1933 i två sektioner, det ena med behållande av det gamla namnet, Sylvan & Qvibelius Stenkols AB, medan det andra blev Byggnadsvaru AB Sylvan & Qvibelius.
På 1950-talet förvärvades ett gammalt välkänt företag i branschen, Kolimportaktiebolaget Arvid Andersson, 1963 flyttades kollager och koksverk från Södra hamnen till Sydhamnen. Sedan 1950-talet hade Sylvan & Qvibelius stora oljecisterner i Oljehamnen och vid samma tid togs upp tillverkning av oljebrännare under varumärket Sylvis. Fabriken låg i Påarp. Redan 1961 hade företaget inrättat en miljöavdelning, en verksamhet som efterhand kom att växa stort. Specialtillverkade saneringsfordon, utrustning för oljebekämpning både till lands och till sjöss, på företag, båtar etc., kom att ge företaget stor publicitet i samband med allt oftare förekommande saneringsbehov. År 1981 gick oljesektionen upp i Beijerkoncernen och 1994 såldes Sylvan & Qvibelius, efter 127 års verksamhet, till miljöföretaget WMI Sellbergs. KEA