Sven Petter Kalling

Kalling, Sven Petter, 1819–1887, handlande och bankdirektör. Kalling skapade sig tidigt på 1800-talet en stor förmögenhet på spannmålshandel och även i övrigt spelade han en viktig roll i stadens ekonomiska och politiska liv. Han fick burskap i staden 1844 och blev snart flitigt anlitad i det kommunala livet. Han var en av Borgerskapets äldste och ledamot av stadsfullmäktige från dess inrättande 1862. År 1854 överlät han sin spannmålsrörelse till handlanden S. Strömgren och själv ägnade han sig därefter mest åt bankverksamhet. Kalling var en av stiftarna av Helsingborgs privatbank och från 1868 till sin död verkställande direktör i Skånes Enskilda bank. Från 1860-talet beklädde han en rad förtroendeuppdrag i staden. Han var förutom stadsfullmäktig och landstingsman även ledamot av bl.a. hamndirektionen, skolrådet och lasarettsdirektionen. Det kan även nämnas att det var i Kallings spannmålshandel som den unge Petter Olsson fick anställning när han kom till Helsingborg. Sven Petter Kalling gifte sig med Ida Bäcklund, 1832-1913, 1859. Paret bodde med sina barn i det så kallade ”Kallingska huset” med adress Stortorget 10.

Sven Petter Kalling, foto efter porträtt av okänd konstnär