Sven-Ingvar Andersson

Andersson, Sven-Ingvar, 1927-2007, landskapsarkitekt och professor vid Kunstakademiet i Köpenhamn 1963–94. Andersson står bakom utformningen av flera offentliga rum i Hbg, bl.a. Helsingörskajen, Sundstorget, Hamntorget och Kungstorget. Andersson har också tillsammans med Betty Engholm formgivit de två runda, blå ”vattenmosaikerna” på östra delen av Hamntorget, liksom övergångsställena där, vilka lagts med olikfärgad gatsten för att ge intryck av trasmattor. Den vattensprutande stålringen vid Inre Hamnens kajkant har också honom som upphovsman.

Vy över Hamntorget från Rådhuset. Foto: Sofia Rydell.