Ströget

Ströget, populär benämning på Järnvägsgatan under 1900-talets första hälft. Ströget har sitt ursprung i det faktum att många, framförallt på lördagskvällar, promenerade fram och tillbaka längs gatan eller strögade. Tidigare var allén i Drottninggatan helsingborgarnas strög.