Sockerbruk

Sockerbruk, (1) fanns i en fastighet som låg på den östra sidan av Konsul Olssons plats. (Där uppförde år 1931 EPA ett varuhus, i dag omvandlat till bank och butik.) Bruket startades 1814 av handlande Joh. Daniel Meisner och majoren Georg Martin Gram. De anställde en sockermästare Lund från Danmark, två socker-drängar samt Meisners broder, Jöns M. som bokhållare. Även en bodgosse fick anställning. År 1824 såldes bruket till handlande Christopher d’Aubigné, som drev verksamheten i sju år, men 1831 såldes såväl bruk som fastighet till brukspatron S.M. Sunnerdahl. Uppgifter saknas om huruvida den sistnämnde fortsatte sockerproduktionen. (2) Helsingborgs sockerfabriks AB uppfördes 1890 på utfylld sjömark strax väster om Valskvarnen. (3) Se även Hasslarp. KEA