Hasslarp

Folkets park, ett populärt dansställe i Hasslarp för nordvästskåningarna
Folkets park, ett populärt dansställe i Hasslarp för nordvästskåningarna
Folkets park, ett populärt dansställe i Hasslarp för nordvästskåningarna

Hasslarp, brukssamhälle i Kattarps socken med ett på sin tid känt sockerbruk från 1896, nedlagt sedan många år. Det ursprungliga byanamnet var Lyckåker. Diverse problem vid sockerbruket gav emellertid snabbt öknamnet Olycksåker. När sockerbolaget Union tog över bruket ansökte man därför hos Kungl. Maj:t att få ändra namnet till Hasslarp, efter byn Gamla Hasslarp i Strövelstorps församling. Tillståndet till namnbytet gavs 1898 och samma år byggdes Hasslarps station, några hundra meter österut. Genom stationen och bruket övergick byn till att bli ett brukssamhälle. Skolor och ett flertal enfamiljshus tillkom i början av 1900-talet, medan flerfamiljshus började byggas på 1940-talet. Hasslarps Folkets park invigdes 1909 och utgör i dag ett välbevarat exempel på förra sekelskiftets folkrörelsearkitektur. Invånarantalet den 31 dec 2010 var 474.

I Kulturmagasinets/Helsingborgs museers samlingar hittar du foton och föremål från ahsslarp, bl.a.: [[1]]

Läs mer: ”Kulturminnesvårdsprogram för Helsingborgs kommun” Helsingborgs museum (1991); Torgny Fransson och Jan Fredriksson, ”Två byar i Helsingborg” (1992).