Skottabackarna

Skottabackarna, populärt namn på del av landborgen vid Vikingstrand där det bröts kol under 1600- och 1700-talen samt under 1860-talet. Brytningarna på 1640-talet utfördes av kolarbetare från Skottland, därav benämningen ”Skottabackarna”. Se även Stenkolsbrytning.