Skånska dragonregementet

Skånska dragonregementet, P2, bildades 1942 i Helsingborg som Skånska pansarregementet genom omorganisation av Skånska kavalleriregementet. Det flyttade till Hässleholm 1947. Se även Militärstaden.