Skalet

Villan med den ännu orestaurerade Kärnan i bakgrunden.

Skalet, villa belägen norr om Hallbergs trappor och uppförd 1883–84 som bostad åt ingenjör Harald Wilhelm Widmark (1839–1904) och hans familj. H. W. Widmark var en ledande kraft inom Helsingborgs Mekaniska verkstad (se Ruuthska bruket), och var en av konsul Petter Olssons närmaste medarbetare förutom i driften av Mekaniska verkstaden också inom bl.a. missionsföreningen. Villan, som var ritad av Mauritz Frohm (se Arkitektur), har efter Widmarks tid innehafts av bl.a. konsul Ivar Aspegren. Den såldes 1912 till Helsingborgs stad och tjänade under 1950- och 60-talen som ungdomsgård för föreningen Hemgårdar som här bedrev kurs- och ungdomsverksamhet. Fram till rivningen av huset i februari 1984 fungerade den som ungdomsgård i kommunal regi.