Signestorps gård

Signestorps gård, söder om Kattarps stationssamhälle. Det är en storgård som bildades efter enskiftet på 1830-talet. Före enskiftet hade Signestorps by fem gårdar. Se också Jöns Jonsgården.