Jöns Jonsgården

Jöns Jonsgården, ett kulturminne i Kullabygden
Jöns Jonsgården, ett kulturminne i Kullabygden

Jöns Jonsgården, belägen söder om Kattarps stationssamhälle, tillhörde före 1830-talets enskifte byn Signestorp. Gården är uppkallad efter häradsspelemannen Jöns Jonsson. Gården är ett exempel på de medelstora gårdar som under lång tid präglade Kattarps socken. Gården är ett exempel på ”Kattarpsadelns” storbondegårdar. Den östra längan mot vägen fick sin nuvarande form 1805, boningshuset i söder uppfördes 1816, stallängan i väster byggdes om 1835 och logen i norr 1855. Boningshuset tillbyggdes 1878. I dag är den välbevarade gården hembygdsmuseum och drivs av stiftelsen ”Jöns Jonsgården”.