Sankt Jörgens skola

Sankt Jörgens skola, uppförd 1875–76 vid Pålsgatan– Nyborgsvägen efter ritningar av stadsarkitekt Mauritz Frohm. Fram till 1923 benämndes den Norra skolan. En mindre tillbyggnad har 1975 tillkommit längs Nyborgsvägen och skolan är den äldsta i innerstaden som fortfarande (2005) är i bruk. Här finns i dag elever från årskurs 1 till och med årskurs 6.