Rutger von Ascheberg

von Ascheberg, Rutger, 1621–93, greve, militär och ämbetsman, fältmarskalk hos Karl X Gustav och Karl XI, generalguvernör i Skåne 1680–1693, se även Stortorget.