Rökullagatan

Rökullagatan, Drottninghög, namnet kan sannolikt kopplas till Rökille (-källa), se även Sjöar och vattendrag.