Restaurang Parapeten

Parapeten, restaurang vid Lotshuset, uppförd till utställningen H55 efter ritningar av Bengt Gate. Genomgripande renoverad år 1998 efter ritningar av Konrad Ek.