Raus planterings missionshus

Raus planterings missionshus, i folkmun allmänt ”Plantan”, ett nykterhets- och missionshus, Sandviksgatan 26. Området var länge känt för att ha problem med bostadsbrist och alkoholism, och i flera fall rådde en social misär. Konsul Petter Olssons dotter, Elisabeth, g. Lindberg, köpte huset på 1910-talet och anställde en kvinna, Hilda Persson, hemkommen från Amerika. Hilda samlade många av traktens kvinnor samt startade söndagsskola för barn i en omfattande verksamhet. Elisabeths andemening var att huset skulle vara öppet för vilka troende som helst, under mottot ”Guds folk och på biblisk grund”. År 1919 skänkte hon fastigheten till en av henne nybildad stiftelse; Raus planterings missionshus. Såväl KFUK som Evangeliska Fosterlandsstiftelsen kom att ha verksamhet där en tid, men från slutet av 1920-talet disponerar Sionförsamlingen ensam huset, vars ägare fortsatt är den nämnda stiftelsen. KEA