Ramlösa vattentorn

Ramlösa vattentorn, uppfört år 1916 nordost om cirkulationsplatsen vid Malmöleden/Lagmansgatan, vid Domaregatans förlängning. Det revs 1966. Se även Vattentorn.