Prinsessan Eugenias slöjdskola för flickor

Prinsessan Eugenias slöjdskola för flickor, grundades 1846 av en ”fruntimmersförening”. Här fick fattiga flickor undervisning i vad man kallade ”kvinnliga handaslöjder”, kristendom, skrivning, räkning och sång. Skolan inrymdes i Pål Beéns gård, som låg på södra sidan av nuvarande Konsul Olssons plats. Redan 1848 införlivades skolan med den vanliga folkskolan, som då blivit tillgänglig för flickor. Folkskolan låg i samma hus och flyttade år 1863 till ”Bruniushuset” på Södra Storgatan.