404

The page could not be found

Vi gjorde en sökning på webbplatsen till dig, kanske letade du efter:

 • 8 December, 2016

  Bruniushuset

  [caption id="" align="alignnone" width="1831"] Foto från 1990 då byggnaden inrymde Helsingborgs stadsmuseum[/caption] Bruniushuset, benämning på det hus vid Södra Storgatan som uppfördes som läroverk och som tillsammans med det friliggande gymnastikhuset invigdes den 1 oktober 1845. År 1863 flyttade folkskolan (Centralskolan) dit och från 1909 till 1996 var där stadsmuseum. Även stadsbiblioteket (se Bibliotek) och

 • 9 December, 2016

  Skolutveckling

  Skola. Sannolikt fanns en lärdomsskola, läroverkets föregångare, knuten till dominikanklostret Sankt Nicolai som grundades i slutet av 1200-talet. Skolan var främst till för klostrets egna behov av utbildning. Två lektorer finns nämnda: Nils Lavesson från 1370-talet och Broder Jonas från 1410-talet. Under 1400-talet inrättades stadsskolor som var nära knutna till kyrkan. 1468 fanns en skolmästare

 • 9 December, 2016

  Pål Beéns gård

  Pål Beéns gård, var belägen på södra sidan av nuvarande Konsul Olssons plats. Här inrättades tack vare O.D. Krooks donation (se Krook (släkten)) en folkskola 1848. Undervisningen bedrevs med s.k. lancastermetod, som innebar växelundervisning med en lärare för hela skolan och med hjälp av äldre elever. Metoden hade introducerats i England av Joseph Lancaster. År