Peter Möller

Möller, Peter, 1771–1831, godsägare och kommerseråd. Möller var sannolikt sin tids rikaste helsingborgare, ägare till ett handelshus och ett stort antal fastigheter i staden, bl.a. Gamlegård och Henckelska gården, som han övertagit efter familjen Cöster (släkten). Möller var också ägare till Skottorps och Dömestorps säterier i södra Halland. Han var son till en handelsman Jöns Möller i Helsingborg och avlade borgared i juli 1799. I början av 1800-talet övertog han privilegiet att driva ett tobaksspinneri och en cardusfabrik, båda belägna i den s.k. Elerska gården mellan Norra Storgatan och Kullagatan. År 1809 var han dessutom ägare eller delägare i åtta stora fartyg på utlandsfart och blev i sin samtid känd som en driftig fastän ”understundom skrupelfri affärsman”, i folkmun omtalad som ”smugglarkung”, om man får tro E.F. Tengberg i ”Helsingborg År 1816”.