Persson & Elverssons järnhandel

Persson & Elverssons järnhandel, grundades 1895 av konsul Petter Olsson under firma Nya Jernboden som 1908 togs över av Persson och Elversson. Persson utgick ur firman 1927. Den har haft lokaler på olika adresser på Södergatan. Liksom övriga järnaffärer har P & E. upphört sedan länge.