Permittenttrafiken

Permittenttrafiken, benämning på den överföring av tyska soldater och tyskt krigsmaterial som med svenska regeringens medgivande företogs på svenskt järnvägsnät under andra världskriget. Från hösten 1940 fram till augusti 1943 gick de tyska permittenttågen först via Trelleborg men redan efter ett par månader drogs de av ”säkerhetsskäl” över Helsingborg och Västkustbanan till och från det tyskockuperade Norge. Tågen med tyska soldater på permission gick ofta ett par gånger dagligen. I den avspärrade hamnen skedde omlastning mellan tågfärja och tåg. Tysk militär svarade för transportklareringen under bevakning av svenska beredskapssoldater. Stationsområdet vid Ångfärjestationen var stängt för allmänheten vilket dock inte hindrade helsingborgarna att på behörigt avstånd beskåda de tyska soldaterna. Se även Beredskapstiden och Flyktingströmmar.

Läs mera: Göte Friberg, ”Stormcentrum Öresund. Krigsåren 1940–45” (1977); Göte Friberg, ”Några minnesblad från Hälsingborg under kriget”, Minnen från Hälsingborg och dess skola 22 (1955).