Påarp

Påarp, samhälle öster om Helsingborg som uppstod i samband med att järnvägen byggdes i slutet av 1800-talet. Ortnamnet vittnar om en föregångare och ett vikingatida ursprung, där ändelsen arp anses stå för nybygge och förleden för mansnamnet Pai, som även kan betyda påfågel. Det ursprungliga Påarp låg strax norr om kyrkan i Välluv. Anledningen till att byn inte finns kvar är en brand 1815, som helt förödde samhället och enskiftet strax därefter gjorde att byn inte blev återuppbyggd.

Påarps station runt sekelskiftet 1900.

Dagens Påarp uppstod alltså lite längre norrut i samband med att järnvägen mellan Helsingborg och Hässleholm drogs fram och första stationshuset uppfördes 1874. Utvecklingen mot dagens samhälle tog fart och det tillkom affärer, tegelbruk, bryggeri m.m. Påarps Folkets hus uppfördes 1897 av ortens nykterhetsförening.

Läs mera: ”Kulturminnesvårdsprogram för Helsingborgs kommun”, Helsingborgs museum (1991).

I Kulturmagasinets/Helsingborgs museers samlingar finns flera foton med koppling till Påarp, se t ex. [[1]]

På Riksantikvarieämbetets söksida ”Fornsök”, hittar du information om arkeologiska fynd i trakten, bl.a.: [[2]]