Välluv

Välluv, socken och kyrkby strax öster om centrala Helsingborg.

Socknen gränsar mot Kropps socken i norr, Frillestads socken i öster och Bårslövs socken i söder. Några stenåldersboplatser och bronsåldershögar vittnar om en förhistorisk bosättning. Närheten till Helsingborg har emellertid inneburit att det ursprungliga landskapet med sina byar och ensamgårdar till största delen försvunnit till förmån för vägar, industrier och nya bostäder. Kyrkbyn, som gett namn åt socknen, har troligen också sitt ursprung i förhistorisk tid. Ändelsen ”luv” i namnet kan härledas till 200-talet e.Kr. och betyda lämna, medan ”Vä” skulle kunna vara en del av ett mansnamn (Vaeter). Alltså något som Vaeter lämnat efter sig. Kyrkan härrör från 1100-talet, men har liksom så många andra kyrkor genomgått ganska omfattande förändringar under framförallt 1800-talet. Se Välluvs kyrka.

I Kulturmagasinets/Helsingborgs museers samlingar hittar du foton och föremål från Välluv, bl.a.: [[1]]

På Riksantikvarieämbetets söksida ”Fornsök” hittar du information om arkeologiska fynd i trakten: [[2]]

Läs mera: ”Kulturminnesvårdsprogram för Helsingborgs kommun”, Helsingborgs museum (1991), se också Helsingborgs Historia Del VIII:1 [[3]].