Parker och planteringar

Parker och planteringar. Helsingborg förtjänar med sina välskötta parker och planteringar väl epitetet trädgårdsstaden, mycket naturligtvis beroende på stadens gynnsamma läge och särskilda förutsättningar genom den unika Landborgspromenaden som sträcker sig från centrum till Sofiero och planeras förlängas söderut. Till stadens främsta turistattraktioner hör också två trädgårdsanläggningar av hög internationell klass: Fredriksdal – museer och trädgårdar och Sofiero slott och slottsträdgård. Ett allra första steg mot vad som skulle bli ”den gröna staden” gjordes redan 1729 då beslut togs om plantering av lindar vid Stortorget. Trädplantering skedde 1855 vid Mariakyrkan och 1856–68 färdigställdes allén i Södergatan. Krookska planteringen d.v.s. Stadsparken anlades 1873–74, ungefär samtidigt med Öresundsparken. Trädplantering skedde i norra delen av Drottninggatan 1877, Olympiavägen fick lindar 1900. Åren 1902–05 skedde sammanläggningen av Öresundsparken och Hälsan, Slottshagen anlades 1909–11, Kopparmölleparken 1913–14, Margaretaplatsen 1922–24 för att blott nämna några några av stadens många parker och planteringar.

Stadsträdgårdsmästarna

Från 1864 till 2000-talets första år har åtta stadsträdgårdsmästare ansvarat för de offentliga planteringarna:

  • Johannes Jönsson, (från 1864)
  • Nils Otto Bergholtz (till 1878)
  • Hans Hildingsson (1878–1899)
  • Oskar Henrik Landsberg (1899–1938)
  • Victor Anjou (1938–1950)
  • Arvid Bengtsson (1951–62)
  • Stig Billing (1962–93)
  • Ole Andersson, (från 1993 – )

Läs mera: Stig och Marianne Billing, ”Grön stad – Helsingborgs parker i tid och rum” (1994).