P C Schultz

Schultz, P C Skomakarmästare, förgrundsgestalt inom biblioteksväsendet i Helsingborg. Helsingborgs museers samlingar
Schultz, P C Skomakarmästare, förgrundsgestalt inom biblioteksväsendet i Helsingborg. Helsingborgs museers samlingar

Schultz, P. C. , 1814–1900, skomakaremästare, en av förgrundsgestalterna i 1800-talets tidiga bildningsrörelse i Helsingborg. Den ivrigt kunskapssökande skomakaren började i blygsam form med utlåning av böcker i sin bostad innan han tillsammans med tidningsmannen Fredrik Theodor Borg tog initiativ till stadens första offentliga bibliotek, där Schultz själv var ansvarig bibliotekarie under en lång följd av år. Se också Bibliotek.