Otto Schollin-Borg

Schollin-Borg, Otto, Färgeri och Kemisk Tvättanstalt. Grundades på tidigt 1800-tal med fabrik för tillverkning av bl.a. filtar i fastigheten på nordöstra hörnet Fågelsångsgatan/Långvinkelsgatan. Efter en brand 1877 uppfördes en ny fastighet (som finns kvar idag) men tillverkningen upphörde och rörelsen fortsatte som en specialaffär i filtar jämte kemisk tvättanstalt. Företaget övertogs 1897 av Otto Schollin-Borg som i fortsättningen drev fabriken på Södra Storgatan 25 och med flera inlämningsställen i staden. I början på 1960-talet upphörde företaget. Se också släkten Borg.