Oscar Reutersvärd

Reutersvärd, Oscar, 1915–2002, konstnär och professor i konstvetenskap vid Lunds universitet. Representerad i stadens offentliga konst på Engelska skolan (fd. Gustav Adolfs-skolan) och med verket ”Trippelrotation” placerad i motorvägsrondellen vid södra infarten. Till stadsmässan H99 skapade även Reutersvärd en labyrint i gatsten.