Oscar Olsson

Olsson, Oscar, 1877–1950, politiker och folkbildare, född och uppvuxen på Hantverkaregatan i Helsingborg där pappan var skomakare. Han avlade studentexamen vid Helsingborgs läroverk och blev fil. kand. i Lund 1899. Som ivrig nykterhetskämpe var han under många år chef för The International Order of Good Templars. Han var ett betydande namn inom folkbildningsrörelsen, tog initiativ till och organiserade nykterhetsrörelsens cirkelverksamhet. Oscar startade och utgav under många år IOGT:s och ABF:s tidskrift Bokstugan. Han var även politiskt engagerad på riksplanet och var ledamot av första kammaren 1913–1918. Han kallades allmänt för ”Olsson med skägget”, på grund av sitt ståtliga skägg. Se också Nykterhetsrörelsen.