Nya skolan

Nya skolan, ursprunglig benämning på vad som senare kallas Magnus Stenbocksskolan. Den kallades även Tågaborgsskolan.