Magnus Stenbocksskolan

Program vid invigningen den 11 januari 1912

Magnus Stenbocksskolan, ritad av arkitekt Alfred Hellerström, togs i bruk 1911 trots att bygget inte var färdigt. Invigningen skedde den 11 januari 1912. Skolan har byggts till 1951, 1955 och 1971. År 1969 uppfördes gymnastikhus och matbespisning. Vid skolans invigning hade den försetts med några reliefer över entréerna, utförda av Ragnhild Schlyter. År 1951 sattes ett räcke upp på taket till en förbindelse mellan två av byggnaderna. Det är utfört av Palle Pernevi och kallas ”Indianer och cowboys”. Den gamla skolbyggnaden togs ur bruk för undervisning 2005. Undervisningen sker i baracker på skolgården fram tills att den nya skolan invigs under 2013. Den kommer att få namnet Tågaborgsskolan. Se även Krookska skolan.

Vykort av skolan