Magnus Stenbocksskolan

Program vid invigningen den 11 januari 1912
Program vid invigningen den 11 januari 1912

Magnus Stenbocksskolan, ritad av arkitekt Alfred Hellerström, togs i bruk 1911 trots att bygget inte var färdigt. Invigningen skedde den 11 januari 1912. Skolan har byggts till 1951, 1955 och 1971. År 1969 uppfördes gymnastikhus och matbespisning. Vid skolans invigning hade den försetts med två reliefer över entréerna utförda av Ragnhild Schlyter.1951 sattes ett räcke upp på taket till en förbindelse mellan två av byggnaderna. Räcket skapades av Palle Pernevi och har titeln ”Indianer och cowboys”. 2005 såldes den gamla skolbyggnaden och byggdes om till privata bostäder varpå en ny skola byggdes bredvid. Den nya skolan invigdes 2013 och har namnet Tågaborgsskolan. Se även Krookska skolan.

Vykort av skolan
Vykort av skolan
Vykort av skolan
Jes Brinchs och Peter Lands konstverk ”Tårtbordet” som står i parken bredvid. Foto: Sofia Rydell.
Jes Brinchs och Peter Lands konstverk ”Tårtbordet” som står i parken bredvid. Foto: Sofia Rydell.