Norra sjöviken

Norra sjöviken, benämning på det vatten- och strandområde mellan Inre hamnen och Kristinehall som på 1870-talet igenfylldes med jordmassor från hamnutbyggnaderna. Norra sjöviken nådde österut ända fram till nuvarande Drottninggatan. På det flera hundra meter långa strandområdet, som i ett senare skede bl.a. förvandlades till Sundstorget, samsades om sommaren, enligt en beskrivning från 1860-talet, badande ungdomar, tama ankor, fiskenät och uppdragna båtar om utrymmet. Det utfyllda området fick så småningom namnet Gröningen. Det berättas också att ute i vattnet ungefär på platsen för nuvarande Sundstorget låg en ganska stor sten kallad Brommarestenen, där ungdomar brukade samlas för sina badlekar.