Nordvästra Skånes folkhögskola för kvinnor

Nordvästra Skånes folkhögskola för kvinnor

De första folkhögskolorna i Sverige öppnade 1868 och några år senare, 1870, öppnade pedagogen Fredrika Pajkull den första folkhögskolan för kvinnor i Motala. På grund av dålig ekonomi lades skolan ner 1872 och 1873 flyttades verksamheten till Helsingborg. Skolan var först förlagd till brunnsbyggnaden i Hälsan och flyttade 1876 till villa Tågaborg. Undervisningen omfattade svenska och dess litteraturhistoria, geografi, historia, matematik, naturhistoria, sång och handarbete. Biträdande lärarinna var författaren Eva Wigström. Verksamheten upphörde 1879.