Eva Wigström

Wigström, Eva (1832–1901), folklivsforskare, författare.

Wigström var född och uppvuxen i ett burget lantbrukarhem i Råga Hörstad på slätten öster om Landskrona, men större delen av sitt vuxna liv hade hon Helsingborg som hemvist och operationsbas. Redan 1866 hade hon gjort sig känd med dikter i barntidningar och Svenska Familjejournalen, innan hon 1870 gav ut sin första bok För fyrtio år sedan. Bilder ur skånska folklifvet af Ave. Wigström fortsatte oförtrutet upptecknandet av folkvisor och sägner, ett insamlingsarbete som kröntes 1881 av boken Folkdiktning, visor, sägner, sagor, gåtor, ordspråk, ringdanser, lekar och barnvisor samlade och upptecknade i Skåne. Genom sitt insamlingsarbete gjorde hon en imponerande pionjärinsats. Wigström var också en av initiativtagarna till en skånsk folkhögskola för kvinnor som startades 1873 i brunnen ”Hälsans” lokaler. Efter några år flyttades folkhögskolan till Villa Tågaborg, som senare blev födelsehem för Harriet Löwenhjelm. HL

Läs mera: Bror A. Andersson, ”Eva Wigström (Ave)”, Minnen från Helsingborg och dess skola 40 (1973); Helmer Lång, ”Svensk uppstickare i folkloren, Galningar i Skåne”, Skånska Akademien (1989); Sidney Grahn, ”Ave på en galgbacke…”, Minnen från Helsingborg och dess skola 50 (1983); Solbritt Lindfors Lång, red., ”Diktarnas Helsingborg” (2005).