Nordea

Nordea och dess föregångare i Helsingborg, AB Svenska Lantmännens Bank (1917–1923), sedermera AB Jordbrukarbanken (1923–1951), som år 1951 ombildades till den statligt ägda Sveriges Kreditbank, drev bankrörelse i fastigheten Drottninggatan 30–36. Kreditbanken övertog 1974 Postbankens bankrörelse, och bankens namn ändrades till PK-banken. I Helsingborg flyttades kontoret till det då nybyggda Skandiahuset på Drottninggatan. År 1990 genomfördes övertagandet av ”gamla” Nordbanken, varvid namnet ändrades till Nordbanken. År 1993 övertog Nordbanken Gota Bank. AB Göteborgs Bank hade i många år dessförinnan drivit sin rörelse under adress Järnvägsgatan 13. Kontoret flyttade år 1987 till det s.k. EPA-huset på Kullagatan. Nordea har i Helsingborg även bankkontor på Söder och Stattena (tidigare Götabanken på Norrbroplats) samt ett företagskontor på Berga. KS