EPA-huset

Ännu kallat så efter varuhuset EPA som byggde fastigheten, är i dag hemvist för Nordea

EPA-huset, benämning på den fastighet som 1931 uppfördes på den förutvarande s.k. sockerbrukstomten vid Konsul Olssons plats (Kullaplatsen). Huset, som numera inrymmer banklokaler för Nordea, uppfördes för varuhuset EPA efter ritningar av Gustaf Wilhelm Widmark (se även Arkitektur och arkitekter). Här fanns länge stans första och enda rulltrappa. Det ursprungliga EPA (Enhetspris AB) var ett av stadens första egentliga varuhus. Välbekant för äldre helsingborgare var också barserveringen på andra våningen, en av de första i sitt slag i staden. EPA flyttade senare till en nybyggd fastighet på Kullagatan, nuvarande gallerian Magnus Stenbock. Varuhuset öppnade där den 23/11 1964.

Läs mera: Cecilia Fredriksson, ”Ett paradis för alla” (1998).