Nils Krok

Nils Krok. Lärare och dramatiker
Nils Krok. Lärare och dramatiker

Krok, Nils, (1865–1928), handelslärare, författare. Krok, som var född i Lund anställdes 1884 som folkskollärare vid Centralskolan i Helsingborg, (där senare stadsmuseet var inrymt), och från 1892 på den nyuppförda Slottsvångsskolan. Han tog på skilda sätt aktiv del i folkbildningsarbetet i staden, bl.a. som initiativtagare till Helsingborgs föreläsningsförening, som han därefter ledde i många år. Han var initiativtagare till Helsingborgs Sommarkolonier och en följd av år dess förvaltare. Krok gav ut flera läroböcker för skolan. Åren 1891–96 gav han ut Helsingborgs Adresskalender. 1894 etablerade Krok ett handelsinstitut (se Kroks handelsinstitut) och ägnade sig även åt omfattande författarskap. Mest känt är hans drama ”Fallet Ingeborg Holm” som hade premiär den 5 november 1906 på teatern i Helsingborg. Pjäsen filmades av Victor Sjöström 1913, med Hilda Borgström i huvudrollen. Filmen blev en av svensk films första stora klassiker. Handlingen i pjäsen bottnar i och bygger på Kroks starka sociala patos; han blev tidigt (1893) medlem av fattigvårdsstyrelsen och senare även nykterhetsnämnden, där han fick en god inblick i mångas vardag. Krok blev den förste som kremerades i nya Krematoriet, vars tillkomst han själv varit med att verka för. KEA

Läs mera: Erik Hagberg, ”Nils Krok och Ingeborg Holm”, Minnen från Helsingborg och dess skola 36 (1969); Solbritt Lindfors Lång, red., ”Diktarnas Helsingborg” (2005).