Sommarkolonier

Framsida till årsberättelse 1905
Framsida till årsberättelse 1905

Sommarkolonier, inrättade för att barn från fattiga hem skulle ges möjlighet att under några veckor vistas i sund miljö med möjlighet till bad och skogsluft. Föreningen Helsingborgs Sommarkolonier bildades och på våren 1900 öppnades de första i enkla hyrda lokaler i Lärkesholm och Hittarp. Grundplåten till verksamheten kom från elever vid Nya elementarskolan för flickor vilka samlade pengar vid basarer m.m. Driftskostnaderna var dock ett ständigt bekymmer eftersom inkomsterna i huvudsak byggde på bidrag från enskilda, organisationer och företag. Inför 1906 års verksamhet hade bidragen sjunkit oroande, men genom bildandet av en Barnens dags kommitté genomfördes ett särskilt lyckat arrangemang, som engagerade stadens invånare. Bekymren löstes för föreningen. Året därpå, 1907, förvärvades den första egna kolonin genom driftige Nils Kroks försorg. Verksamheten växte ständigt och på 1930-talet fanns åtta kolonier: ”Backen” i Åsljunga, ”Näset”, ”Udden” och ”Skogen” på Bolmsö, ”Fagerhult” vid Skånes Fagerhult, ”Mellby” och ”Stranden” vid Laholm samt Markaryd. Hjelmsjöviks Barnkoloni vid Örkelljunga tillkom senare men blev lägerskola 1972.
I samband med krigsutbrottet 1939 ställdes lokalerna till förfogande för ev. evakuering av stadsbarnen, samtidigt som försvarsmakten begärde tillgång till en del av anläggningen i händelse av krig. I dag (2005) har Helsingborg ingen verksamhet av den gamla typen ”kollovistelse”, utan i stället anordnas lägerskolverksamhet av varierande antal veckor och oftast med något tema för vistelsen. Kvar finns Bolmsö och Skånes Fagerhult av de äldre anläggningarna och två senare tillkomna, Barnens paradis på Söderåsen samt Hjälmsjövik vid Örkelljunga. KEA