Mönstringsgatan

Mönstringsgatan, namnet härleds till en av arméns mönstringsskrivare som verkade här på 1780-talet, vid Gudan i Stattena (Stattena 1931).