Möllebäcksgatan

Möllebäcksgatan, Stattena, efter Möllebäcken som rann från Husensjö via Stattena– Hälsovägen. Se Sjöar och vattendrag.