Lugnet

Lugnet, benämning på området vid Örestrandsbadet. Fram till 1940-talet utgjorde det en landningsplats för fiskebåtar och hade ett antal fiskebodar. Området fick namn efter den s k ”trippelstuga” som fram till omkring 1926 låg på Drottninggatan 65. På tomten uppfördes 1937 det nuvarande huset Drottninggatan 65–69.