Länkarna

Länkarna i Helsingborg, eg. ”Det fria sällskapet Länkarna i Helsingborg”, bildades år 1951 på initiativ av chefsläkaren på Sankta Maria sjukhus, Holger Garsten. Kort efter bildandet fick sällskapet av byggmästare Erik Ivar Wihlborg en hyresfri lokal på Tågagatan. År 1958 flyttades verksamheten till f.d. disponentvillan vid tegelbruket, Ramlösavägen, och 1968 övertogs Villa Gustafslugn, den s.k. stadsträdgårdsmästarvillan vid Hälsovägen, där verksamheten fortfarande bedrivs.

Läs mera: ”Det Fria Sällskapet Länkarna 50 år 1951–2001” (minnesskrift).