Lilla tullen

Lilla tullen också ”landtullen”, se Tullväsende.