Larssons kläder

Affären på hörnet Södergatan/ Eneborgsvägen

Larssons kläder, grundades 1912 av Oscar Larsson under namnet Helsingborgs Herrskrädderi. Grunden till firman var egentligen Rasmussens skrädderi, ägt av en dansk skräddare som under lång tid var delägare i rörelsen. Denna var inrymd i det gamla hörnhuset Södergatan/Eneborgsvägen, tidigare känt som värdshuset Grönalund. Firman expanderade starkt och kom efterhand att disponera hela huset. År 1930 tog Oscar Larssons son, Per Larsson över, firmanamnet blev då också Per Larsson, men fortfarande var Rasmussens arvingar delägare. Per Larsson blev särskilt känd inom idrottsrörelsen för instiftandet av Larssons kanna. När fastigheten stod inför rivning i början av 1960-talet fick firman flytta in i baracker tills det nya komplexet Söderport stod färdigt, 1964–65. Här flyttade då Larssons Herrcentrum, som firman nu hette, in i stora fräscha lokaler i tre plan. År 1969 tog två anställda, Ove Billing och Roy Brönnerstad, över driften, som de 1983 lämnade över till Håkan Munther och Bengt Salomonsson. År 1995 lades företaget ner. KEA