Lars Virgin

Virgin, Lars, 1851–1906, konsul, ägare av Hildesdal, landeriet där det gamla lasarettet uppfördes. Virgins hustru Amalia (f. Grönvall) grundade 1878 en vävnadshandel som 1919 blev Textilbolaget och var beläget i hotell Mollbergs fastighet, som Virgin blev ägare till 1894. Lars Virgin donerade medel till ett barnhem, Lars Virgins minne på Blekingegatan 4. Barnhemsverksamheten lades ner 1953 och i stället inrättades här ett inackorderingshem för flickor. Sedan 1987 driver Helsingborgs simsällskap Lars Virgins förskola.