Lars Virgins minne

Lars Virgins minne, barnhem för friska barn, barn med tuberkulösa föräldrar och föräldralösa barn. Barnhemmet var beläget på Blekingegatan och öppnades 1914 efter donation av textil- och bosättningshandlaren Lars Virgin. Det avvecklades år 1953 och nyttjades därefter under en följd av år som inackorderingshem för flickor. Sedan 1987 finns Lars Virgins förskola i Helsingborgs simsällskaps regi.