Lappegrundet

Lappegrundet, grund i Öresund strax norr om Helsingör, tidigare utmärkt med ett bemannat fyrskepp vilket för flera decennier sedan ersattes av en lysboj.